[NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌC NHỮNG MÔN GÌ] [NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌC NHỮNG MÔN GÌ]
9.5/10 2917837 bình chọn

[NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌC NHỮNG MÔN GÌ]

Hottline: 0963.281.481/ 0243.992.5656

[NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌC NHỮNG MÔN GÌ]

click đăng ký sét tuyển

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌC NHỮNG MÔN GÌ

 

    Trong thời công nghệ số 4.0 hiện nay, công nghệ thông tin có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống, đem tới sự tiến bộ vượt bậc trong kỹ thuật sản xuất. Ngành học Công nghệ thông tin cũng vì thế trở thành ngành đào tạo mũi nhọn của giáo dục toàn cầu, thu hút nhiều bạn trẻ muốn trở thành sinh viên tương lai. Một trong những câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất chính là: “Ngành Công nghệ thông tin học những môn gì?”. Hãy cùng Trường Công lập Top sẽ tìm hiểu qua bài viết sau.

cntt112345678910111213141516171819

1. Ngành Công nghệ thông tin là gì?

    - Công nghệ thông tin (IT – Information Technology) được định nghĩa là một thuật ngữ bao gồm phần mềm, mạng lưới internet, hệ thống máy tính sử dụng cho việc phân phối và xử lý dữ liệu, trao đổi, lưu trữ và sử dụng thông tin dưới hình thức khác nhau. Một cách dễ hiểu hơn, Công nghệ thông tin là việc sử dụng công nghệ hiện đại vào việc tạo ra, xử lý, truyền dẫn thông tin, lưu trữ, khai thác thông tin.

- Ngành Công nghệ thông tin được chia thành các chuyên ngành như: Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính truyền thông, Kỹ thuật phần mềm, An ninh mạng... Công nghệ thông tin hầu như được sở dụng phổ biến trong lĩnh vực kinh tế. Các dịch vụ cốt lõi để giúp thực thi các chiến lược kinh doanh đó là: quá trình tự động kinh doanh, cung cấp thông tin, kết nối với khách hàng và các công cụ sản xuất.

2. Ngành Công nghệ thông tin học những môn cơ sở và môn chuyên ngành nào?

 cntt12

I

Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn

1

Logic học đại cương

2

Tâm lý học đại cương

3

Giáo dục học đại cương

4

Khoa học quản lý đại cương

II

Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành

5

Đại số

6

Giải tích 1

7

Giải tích 2

8

Cơ – Nhiệt

9

Điện và Từ

10

Quang học

11

Toán học rời rạc

12

Xác suất thống kê

13

Phương pháp tính

14

Tối ưu hóa

15

Xử lý tín hiệu số

III

Khối kiến thức cơ sở của ngành

16

Lập trình nâng cao

17

Lập trình hướng đối tượng

18

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

19

Kiến trúc máy tính

20

Nguyên lý hệ điều hành

21

Mạng máy tính

22

Cơ sở dữ liệu

23

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

24

Công nghệ phần mềm

25

Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

26

Thiết kế giao diện người dùng

27

Thực hành hệ điều hành mạng

28

Phát triển ứng dụng Web

29

Đồ họa máy tính

IV

Khối kiến thức chuyên ngành

IV.1

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm

IV.1.1

Các môn học bắt buộc

30

Thực tập chuyên ngành

31

Các vấn đề hiện đại của Công nghệ phần mềm

IV.1.2

Các môn học tự chọn

32

6 tín chỉ từ danh sách các môn mức 3 nhóm Công nghệ phần mềm

33

6 tín chỉ từ danh sách các môn mức 3 của Khoa CNTT

IV.2

Chuyên ngành Hệ thống thông tin

IV.2.1

Các môn học bắt buộc

34

Thực tập chuyên ngành

35

Các vấn đề hiện đại của Hệ thống thông tin

IV.2.2

Các môn học tự chọn

36

6 tín chỉ từ danh sách các môn mức 3 nhóm Hệ thống thông tin

37

6 tín chỉ từ danh sách các môn mức 3 của Khoa CNTT

IV.3

Chuyên ngành Mạng và truyền thông máy tính

IV.3.1

Các môn học bắt buộc

38

Thực tập chuyên ngành

39

Các vấn đề hiện đại của Mạng và Truyền thông

IV.3.2

Các môn học tự chọn

40

6 tín chỉ từ danh sách các môn mức 3 nhóm Mạng và truyền thông máy tính

41

6 tín chỉ từ danh sách các môn mức 3 của Khoa CNTT

IV.4

Chuyên ngành Khoa học dịch vụ / Dịch vụ Công nghệ thông tin

IV.4.1

Các môn học bắt buộc

42

Thực tập chuyên ngành

43

Nền tảng các dịch vụ Công nghệ thông tin

44

Các vấn đề hiện đại Công nghệ thông tin

IV.4.2

Các môn học tự chọn

45

6 tín chỉ từ danh sách các môn mức 3 nhóm Công nghệ thông tin

46

6 tín chỉ từ danh sách các môn mức 3 của Khoa CNTT

V

Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương

V.1

Khóa luận tốt nghiệp

47

Khóa luận tốt nghiệp

V.2

Các môn học tương đương

48

Dự án (bắt buộc)

49

3 tín chỉ từ danh sách các môn học mức 3 của Khoa CNTT (tùy chọn)

Chia sẻ bài viết này
Chat Zalo
Hotline
quảng cáo trái
QC phai